Der kulturer møtes

Mala betyr grense på norrønt, og Malangen har lenge vært en grensefjord mellom det jordbrukssamfunnet og samene, datert tilbake til helt før år 1200. Man kan og kalle Malangen en smeltedigel, fordi det er et møtepunkt for tre kulturer: samene, nordmennene og kvenene (folk av finsk avstamning). I dag stemmer dette begrepet bedre enn noensinne.

Malangen og folket

Ved fjordenbunnen kan vi se spor etter jaktfolket som levde i dette området, og man antar at folk bosatte seg her allerede da isen smeltet for 10 000 år siden. Det er funnet helleristninger her som er om lag 4000 år gamle. Fra det syvende århundre ble norske bosetninger etablert langs fjorden, og i det tolvte århundret var Malangen grense mellom kongerikene Novgorod og Norge.

I det sekstende århundret var det en folkevandring hvor folk flyttet sørfra for å jakte på land. De ble senere forent med folk fra nord i Finland som immigrerte for å unnslippe fattigdom og hungersnød. Denne blandingen av kulturer førte ved noen anledninger til voldelige sammenstøt, men det er også flere fortellinger om interkulturelle ekteskap, og etterhvert smeltet de tre kulturene sammen. Skutvik derimot, hvor Malangen Resort ligger i dag , var helt inn i det nittende århundre den siste samiske bastion.

Hvem eide Malangen?

Dette er et komplisert spørsmål å besvare i korthet! På 1700-tallet hadde alle innbyggere rett på sin ”egen” jord. De gikk da inn i kontrakter med den som var grunneier. I starten var det kun to jordeiere; Kongen og kirken.

Etter Kalmar-krigen i 1613, var det den dansk-norske kongen som kontrollerte Nord-Norge, og fra 1600-tallet var mesteparten av Malangen i kongens besittelse. Bare en gård ble eid av kirken, og det var Forøy på ytre Malangen. Brukerne av eiendommene var en blanding av samer, nordmenn og kvener.

På midten av det syttende århundret solgte kongen mesteparten av eiendommene sine, og Joachim Irgens fikk i 1666 overdradd all krongods i de nordre delene av Norge. Etter at Irgens døde ble eiendommene delt i flere mindre deler, og den delen som inkluderte Troms distrikt (Malangen) ble i 1783 overtatt av Hans Andreas Moursund. Ikke før rundt 1900 ble landområdene solgt til brukerne av jorda, det vil si jordbrukerne i Malangen.

I dag møtes folk fra alle verdenshjørner ved Malangen, slår av en prat, blir kjent. Vi lover å gjøre vårt for å holde denne verdifulle tradisjonen i livet.  Velkommen skal du være!

(Av Hans-Olav Holtermann Eriksen)

Kamilla Norstrøm Haraune
Hotelldirektør

kamilla@malangenresort.com

Johannes N. Strømsnes
Hotellsjef

johannes@malangenresort.com

Monica Strømsnes
Food & Beverage Manager

monica@malangenresort.com

Brigyta-Renata Piiri
Resepsjonssjef

brigyta@malangenresort.com

Claudio Antoniazzi
Aktivitetsleder

claudio@malangenresort.com

Kristin Klausen
Renholdsleder

kristin@malangenresort.com

Maria Torlopova
Event, kurs- og konferanse vert

event@malangenresort.com

Susanne Eriksen
Bryllupsplanlegger

bryllup@malangenresort.com